Magda Stančíková (*1922 †︎ 2022)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<