Leo Žalio (*1923 †︎2014)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<