Juraj Naftali Fürst (*1932)

Vypracovali

Sandra Polovková
Marian Jaslovský
Filip Pavčík

<