Mikuláš Bröder (*1928 †︎2022)
holokaust, 2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie, Slovenský štát, pogrom v Topoľčanoch
Vypracoval / a
Michaela Danišová, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Sandra Polovková

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky základných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, SNP, II. svetová vojna, holokaust, domov, emigrácia, pogrom, antisemitizmus, totalita a ľudské práva, oral history, kritické myslenie

Cieľ: Poznávať „malé dejiny“ prostredníctvom príbehov a aktivít. Spoznať obdobie totality a odhaľovať jej negatívne stránky. Rozvíjať kritické myslenie, schopnosť pracovať s textom, pojmový aparát a medzipredmetové vzťahy. Formovať hodnoty a postoje.

<