Leo Žalio (*1923 †︎2014)
veterán z 2. svetovej vojny, západný front, národnostné menšiny, partizán, Mníchovská dohoda, obliehanie Dunkerque
Autor/ka
Martin Hoľko
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<