Eduard Marek (*1917 – †2022)

Vypracovali

Sandra Polovková
Marian Jaslovský

<