Alexander Bachnár (*1919 †︎2019)

Vypracovali

Sandra Polovková, Marian Jaslovský

<