Štefan Ružovič (*1934  †︎ 2022)
komunistický prevrat v ČSR, zakázané pásmo pri západných hraniciach Československa, ilegálny prechod hraníc, tábory nútených prác, politickí väzni
Vypracoval / a
Martin Hoľko, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, demokracia a totalita, estetické cítenie a sociálne zručnosti, komunistické perzekúcie a ich dôsledky na osudy jednotlivcov, porušovanie základných práv a slobôd

Cieľ: Pochopiť dopad historických udalostí 20. storočia na životy jednotlivcov. Uvedomiť si význam demokracie a porozumieť rozdielu medzi demokraciou a totalitou. Poskytnúť slobodný priestor na rozvoj verbálnych, sociálnych a tvorivých zručností. Naučiť sa pracovať s textom, čítať s porozumením, vytvoriť reálnu predstavu o komunistickej minulosti Slovenska.

<