Mikuláš Bröder (*1928 †︎2022)
holokaust, SNP
Autor/ka
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Michaela Danišová
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<