Emil Boček (*1923 †︎ 2023)
veteráni, 2. svetová vojna
Autor/ka
Martin Hoľko
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Marek Novák
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský

Na stiahnutie:

<