Alexander Bachnár (*1919 †︎2019)
príbehy 20. storočia, sloboda slova, tlače, cenzúra, hodnota demokracie, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky
Vypracoval / a
Iveta Harváneková, Gabriela Kluchová

Pracovný list s úlohami pre žiakov a žiačky stredných škôl.

Na stiahnutie:

Téma:
príbehy 20. storočia, sloboda slova, tlače, cenzúra, hodnota demokracie, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky

Cieľ:
Poukázať na význam demokracie pre zabezpečenie všeobecného blaha spoločnosti i udržanie tak potrebných hodnôt humanizmu, akceptácie, rešpektovania ľudských práv a slobôd.

Pomôcky:
internet, počítač

<