Paulína Dubeňová (*1922 †︎2022)
chudoba, migrácia, oral history, príbehy 20. storočia, rodina, vzťahy v rodine
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Paulíny Dubeňovej.

Na stiahnutie:

Téma:
chudoba, migrácia, oral history, príbehy 20. storočia, rodina, vzťahy v rodine

Cieľ:
Pochopiť príčiny odlišnosi pohľadov na kolektivizáciu cez filmové obrazy a výpovede pamätníkov. Poukázať na zložitosť procesu kolektivizácie a existencie JRD. Uvedomiť si, že častokrát je význam udalostí podmienený ulom pohľadu.

Pomôcky:

príbeh pamätníčky, počítač, internet, dobové fotografie, filmové ukážky, štatistické údaje

<