Milan Krajčovič (*1929 †︎2008)
komunistický prevrat v ČSR, politické procesy v Československu, éra stalinizmu, politický väzeň v ČSSR
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Martin Hoľko, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Milana Krajčoviča.

Na stiahnutie:

Téma:
komunistický prevrat v ČSR, politické procesy v Československu, éra stalinizmu, politický väzeň v ČSSR

Pomôcky:
počítač, internet

<