Magda Stančíková (*1922 †︎ 2022)
holokaust, transporty do koncentračných táborov, politické procesy v ére stalinizmu
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Petra Chovancová, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Magdy Stančíkovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, Slovenský štát, Spravodlivý medzi národmi, ľudské práva a ich porušovanie, historická pamäť

Cieľ: Pochopiť obludnosť riešenia židovskej otázky počas existencie Slovenského štátu prostredníctvom skutočného príbehu preživšej. Uvedomiť si zodpovednosť občana za akékoľvek dianie v spoločnosti i za tichý súhlas a nekonanie. Umožniť študentom porozumieť predpokladom vzniku a významu odboja v historickom kontexte holokaustu. Pochopiť, aká bola cena, ktorú záchrancovia niesli za svoje rozhodnutie.

<