Klára Chlamtáčová (*1921 – †2020)
antisemitizmus, arizácia, Slovenský štát, 2. svetová vojna, holokaust, Terezín, pôrod v koncentračnom tábore, emigrácia
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Halánová, Iveta Harváneková, Martin Hoľko
Editor/ka
Sandra Polovková
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – film
Filip Pavčík, Dominika Kriššáková, Sandra Polovková
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<