Eduard Marek (*1917 †2022)
skauting, politickí väzni
Autor/ka metodického listu
Dagmar Kúdelová Kopčanská
Autor/ka pracovných listov
Patrícia Fogelová
Editor/ka
Gabriela Kluchová
Grafický dizajn
Viktória Bitterová
Autorský tím – podcast
Sandra Polovková, Marián Jaslovský
<