Eduard Marek (*1917 †2022)
politickí väzni, 2. svetová vojna, protinacistický odboj, skauting, Mníchovská dohoda, oslobodzovanie Československa, 50. roky
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Patrícia Fogelová, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Eduarda Mareka.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, oral history, skauting, aktívne trávenie voľného času, učenie v životných situáciách, neformálne vyučovanie, monsterprocesy, kritické myslenie, čitateľská gramotnosť, medzipredmetové vzťahy

Cieľ: Aktívne sa oboznamovať s našou históriou prostredníctvom autentických príbehov. Posilňovať aktivitu žiakov a kritické poznanie minulosti. Hlbšie uvažovať nad slobodou myslenia, vierovyznania.

<