Edita Grosmanová (*1924 – † 2020)
holokaust, koncentračné tábory, emigrácia, Slovenský štát, invázia vojsk Varšavskej zmluvy
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Martin Hoľko, Iveta Harváneková, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Edity Grosmanovej.

Na stiahnutie:

Téma: príbehy 20. storočia, holokaust, Ľudácka Slovenská republika, Židovský kódex, ľudské práva a ich porušovanie, historická pamäť, prepájanie minulosti so súčasnosťou, úcta k starším

Cieľ: Pochopiť obludnosť riešenia židovskej otázky počas existencie Slovenského štátu prostredníctvom skutočného príbehu preživšej. Uvedomiť si zodpovednosť občana za akékoľvek dianie v spoločnosti i za tichý súhlas a nekonanie. Zaangažovať sa do pomoci najzraniteľnejšej skupine v našej spoločnosti. Získať citlivosť voči hodnote, ktorú predstavujú naši seniori. Prepájanie generácií, medzigeneračný dialóg, zvyšovanie úcty voči generácii starších spoluobčanov.

<