Alexander Bachnár (*1919 †︎2019)
príbehy 20. storočia, sloboda slova, tlače, cenzúra, hodnota demokracie, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky
Vypracoval / a
Dagmar Kúdelová Kopčanská, Gabriela Kluchová

Metodický list s projektovými aktivitami pre pedagógov a rodičov k životnému príbehu Alexandra Bachnára.

Na stiahnutie:

Téma:
príbehy 20. storočia, sloboda slova, tlače, cenzúra, hodnota demokracie, kritické myslenie, totalita a jej nástroje ovplyvňovania verejnej mienky

Cieľ:
Pochopiť význam slobody slova, tlače, ktorý sa zakladá na slobode prístupu k informáciám. Upozorniť na nebezpečenstvá cenzúry, ako politickej manipulácie verejnej mienky. Poukázať na význam demokracie pre zabezpečenie všeobecného blaha spoločnosti i udržanie tak potrebných hodnôt humanizmu, akceptácie, rešpektovania ľudských práv a slobôd.

Pomôcky:
internet, počítače/tablety, novinové články/internetové noviny, farebné ceruzky, nožnice, lepidlo/magnetky/lepiaca páska,
tabuľa (flipchart)

<